Sma Rendszerház Kft.
0 0 0
0
CÉGINFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSOK REFERENCIÁK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
0
 

Domain szolgáltatásaink minden ügyféligényre megoldást nyújtanak, legyen szó .hu, .eu, .com stb. végződésű domain névről vagy nameszerver szolgáltatásról.

  • .hu domain regisztráció
  • nemzetközi domainregisztráció
  • .eu domain regisztráció
  • domain + szolgáltatás
  • eladó domain nevek
  • viszonteladás
  • kulcsszavak

Domain név
Az internet valamely alhálózatát azonosító karakter sorozat, mely általában utal az oldal tartalmára, illetve a cég saját nevére.

Új regisztráció
A domainnevet abban az időpontban, amikor az adatbázisban történő keresés történik, nem birtokolja senki.

Átregisztrálás
Egy másik regisztrátor szervezetnél bejegyzett domainnév átvitele az új regisztrátor szervezethez.

Regisztrátor
A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Megrendelőlap
A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.

Domain igénylő
Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain használó
Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

Adminisztratív kapcsolattartó
A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Technikai kapcsolattartó
A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

Prioritásosság
.hu domainnév regisztrációjának esetében elsőbbségi domainregisztráció. Cég vagy szervezet esetében lehet prioritásos a domainnév, amennyiben a rövidített elnevezése megegyezik az igényelt domainnévvel, és ez a hivatalos okiratban is bennefoglaltatik. Védjegyokirat rendelkezésre állása esetében magánszemély is érvényesítheti.

Védjegy
Az igénylő a Magyar Szabadalmi Hivatalnál vagy az Európai Unió területén lajstromozott, a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkezik.

Webszerver
A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye: http://www.domain.hu.

Név Szerver (DNS szerver)
A Domain név és egy egyedi (IP) cím egyértelmű megfeleltetését végző számítógép. Azon felhasználóknak nyújtjuk ezt a szolgáltatást, akik nem rendelkeznek saját Domain név szerverrel. Mivel az Internet hálózati cím egy nehezen megjegyezhető számsor, a felhasználók számára való könnyebb kezelhetőség kedvéért a számokhoz neveket rendelnek. Ezért olyan számítógépeket kell elhelyezni az interneten, amelyek nyilvántartják a név - cím összerendeléseket, illetve kérésre elvégzik a nevek címmé való átalakítását. Ezek a számítógépek a Domain név szerverek. Minden regisztrált Domain legalább két ilyen név szerverrel kell rendelkezzen a biztonsági előírásoknak megfelelően, melyek nem csatlakozhatnak azonos alhálózatra.

Domain parkoltatása
Amennyiben a domainnevet kizárólag delegálni szeretné, de használni semmilyen formában sem. Ez esetben cégünk biztosítja a domain regisztrációs feltételekben meghatározott technikai feltételeket (elsődleges, másodlagos nameszerver).

Domain tulajdonosának módosítása
Amennyiben egy bejegyzett domainnév aktuális tulajdonosa lemond valaki részére a domainnevéről.

Tanácsadó Testület
A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a .hu domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt.

Alternatív Vitarendező Fórum
A Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációjával kapcsolatos kérelmek tárgyában az Európai Bizottság 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkében foglaltak szerint járjon el.

Authorization Code
Nemzetközi domainnevek esetében minden domainnévhez tartozik egy engedélyezési kód, amelyet az aktuális regisztártor köteles megadni a domain tulajdonosának. Ez a kód elengedhetetlen a domainnév átregisztrálásakor.